avatar

Pirkėjo teisės

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.skorpionas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Skorpiono Takas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
  2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.skorpionas.lt duomenų bazėje.
 3. Pirkėjo teisės
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė išliko kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir vartojimo savybės.
  3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 4. Pirkėjo pareigos
  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, Paysera.lt sistemos pagalba arba grynais pinigais prekių atsiėmimo metu.
  4.2. Jei užsakoma prekė nepalaikoma sandėlyje (užsakomoji) arba šiuo metu prekės likutis 0, klientas privalo sumokėti 30 proc. avansą nuo užsakymo sumos. Prekė užsakoma iš gamintojo tik gavus avansinį apmokėjimą.
  4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4.4. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei pranešti Pardavėjui elektroniniu laišku apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą apie apmokėjimą iš banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
  4.5. Atsisakydamas pirkimo sutarties Pirkėjas apie savo apsisprendimą privalo pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu ar telefonu ir abipusiu sutarimu bet kuriuo iš paminėtų būdų suderinti prekės grąžinimo laiką ir vietą.
  4.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.                                                                                                                                    4.7 Pirkėjas išpakavęs ir pastebėjas prekių pažeidimus/trūkumus nedelstamas turi pranešti pardavėjui.
 5. Pardavėjo teisės
  5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 6. Pardavėjo pareigos
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  6.2. Pardavėjas, esant svarbioms aplinkybėms bei negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 7. Prekių pristatymas
  7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
  7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių sumos bei pristatymo būdo, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą, prieš jį patvirtinant.
  7.3. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas ir derinama atskirai. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.
  7.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.
  7.5. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu arba telefonu, Pirkėjo nurodytais registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
  7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę.
  7.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
  7.6.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  7.6.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
  7.6.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
  7.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima pats Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
  7.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
 8. Prekių grąžinimas
  8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjui Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos. Už transportavimo paslaugą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
  8.1.1. Atsisakydamas pirkimo sutarties Pirkėjas apie savo apsisprendimą privalo pranešti Pardavėjui atsiųsdamas užpildytą ir pasirašytą atsisakymo pranešimo formą elektroniniu paštu, nurodytu www.skorpionas.lt interneto tinklapyje ir abipusiu sutarimu suderinti prekės grąžinimo laiką ir vietą.
  8.1.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant PVM sąskaitą ir garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, jei Pirkėjas gavo ją su siunta, bei užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą (formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje).
  8.1.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
  8.1.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
  8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo kreiptis į UAB „Skorpiono Takas“ parduotuvę (Nemuno g. 79, Panevėžys) arba susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais. Prekė gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 7 dienos. Prekę kurią Pirkėjas keičia (grąžina), veža Pirkėjas.
 9. Atsakomybė
  9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  9.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.
  9.4. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  9.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  9.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 10. Asmens duomenų tvarkymas
  10.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
  10.2. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti”, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta sekančiame punkte.
  10.3. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti”, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
  10.4. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“,Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
  10.5. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“,Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
  10.6. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
  10.7. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
 11. Informacijos siuntimas
  11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba SMS žinute Pirkėjo registracijos formoje pateiktu telefono numeriu.
  11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
 12. Privatumo politika
  12.1. Klientui pageidaujant gauti skorpionas.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
  12.2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai www.skorpionas.lt svetainėje skirti:
 • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
 • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
 • Priminti apie patikusias prekes
 • Rinkti puslapio lankymo statistiką

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.
12.3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. UAB „Skorpiono Takas“  patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. UAB „Skorpiono Takas“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus savo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
12.4. Klientas, užsiregistruodamas www.skorpionas.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, UAB „Skorpiono Takas“ atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
12.5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant www.skorpionas.lt parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
12.6. UAB „Skorpiono Takas“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 1. Baigiamosios nuostatos
  13.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  13.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  13.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

TRENIRUOKLIŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija skirta KETTLER, NORDICTRACK, PROFORM, TOORX ir EVERFIT prekinių ženklų treniruokliams ir kitai sporto įrangai. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Oficialus šių prekinių ženklų atstovas Lietuvoje UAB SKORPIONO TAKAS garantinį ir pogarantinį aptanavimą atlieka tik savo atstovaujamose teritorijose - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat įmonė pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos.

Įsigijus treniruoklį, rekomenduojame, kad surinkimo ir pirminio paleidimo paslaugas atliktų įgaliotas serviso atstovas UAB „Skorpiono takas“, tel. nr.  +370 600 08101 (įkainiai nurodyti lentelėje Nr. 2)

 Garantijos sąlygos:

 • Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti ir pirkimo dokumentą (kasos  kvitą, sąskaitą faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.To nepadarius, garantijos sąlygos negalioja.
 • Sugedus treniruokliui ar kitai prekei, kuri yra sunki ir sveria daugiau kaip 10 kg, meistras techninei apžiūrai atvyksta į pirkėjo namus ar kitą nurodytą vietą, kurioje randasi treniruoklis. Visas kitas prekes garantiniam aptarnavimui Pirkėjas pristato pats į garantinį centrą, kuris yra įsikūręs adresu Nemuno g. 79-5, Panevėžys, nebent sutarta kitaip.
 • Prietaisas turi būti pristatytas į garantinį centrą arba perduotas kurjeriui saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
 • Gamintojo suteikiama garantija įrangai yra 12 mėn., įsigaliojanti nuo datos, nurodytos pirkimo dokumente;
 • Treniruoklio garantija taikoma tik pirminiam treniruoklio pirkėjui ir yra neperleidžiama kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui.
 • Nemokamas garantinis aptarnavimas taikomas 12 mėn nuo įrangos pirkimo dienos. Nemokamas garantinis aptarnavimas tai: detalės, meistro atvykimas į bet kurį Lietuvos miestą, meistro darbo valandos.
 • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą arba meistro atvykimo į vietą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
 • Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai tik tuo atveju, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę jos garantijos laikotarpiu, neįmanoma pašalinti;
 • Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį pirminės garantijos terminą.
 • Garantija už Lietuvos, Latvijos ar Estijos teritorijos ribų yra netaikoma.

 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais: 

 • Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms treniruoklio dalims, kaip pvz.: bėgimo takelio juosta, sukimo diržas, baterijos, stabdžių pagalvėlės ir amortizatoriai ir kt.
 • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai, dideli oro temperatūros bei drėgmės svyravimai), gyvūnų, netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
 • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių ir svyravimų, elektros tinklų sutrikimų;
 • Pažeidimams, atsiradusiems dėl pašalinių daiktų, patekusių į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
 • Kosmetiniams, paviršiniams subraižymams ir kitokiems apgadinimams, kurie neturi visiškai jokios įtakos treniruoklio veikimo ir naudojimo funkcijoms.
 • Jei treniruoklis buvo laikomas ne vidaus sąlygomis, drėgnoje, dulkėtoje patalpoje ar lauke, garaže, terasoje, pavėsinėje ar kt. patalpoje su temperatūrų svyravimais.
 • Pažeidimams, atsiradusiems po įsigijimo prietaisui nukritus, jį sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 • Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.
 • Jei prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 • Jei prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, jo ardymo.
 • Jei gedimus sukėlė įrenginio eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs įrenginio vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti įrenginio veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;
 • Jei yra pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
 • Jei įrenginys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, buvo naudotas komercinei veiklai vykdyti;
 • Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, valymo priemones, kurie nėra rekomenduojami gamintojo ir nenurodyti prekės instrukcijoje.
 • Jei prietaisas nebuvo išjunginėjamas kaskart, baigus jį naudoti.
 • Jei buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos.
 • Jei Prekė buvo išgabenta į kitą šalį, kuri nepatenka į įmonės atstovaujamas teritorijas (Lietuva, Latvija, Estija).
 • Mokesčiui, kuris buvo sumokėtas už prekės transportavimą, serviso tarnybos atvykimą ir darbą.

 

Lentelė nr.1 Serviso paslaugų kainos (Eur, su PVM)

 

Lentelė nr.2 Treniruoklių surinkimo ir pirminio paleidimo įkainiai (Eur, su PVM)

Bėgimo takelio surinkimas - 100 EUR
Elipsinio treniruoklio surinkimas - 90 EUR
Dviračio treniruoklio surinkimas - 80 EUR
Irklavimo treniruoklio surinkimas - 80EUR
Jėgos staklių surinkimas - 150 EUR