avatar

Sporto inventoriaus kompensavimas

Ar žinojote, kad galite gauti kompensaciją judėjimo bei sensorikos priemonėms įsigyti?

Judėjimo techninės pagalbos priemonės (TPP) bei sensorikos ir komunikacijos TPP gali būti kompensuojamos. Šių techninės pagalbos priemonių tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-211 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Oficialų dokumento tekstą rasite šioje nuorodoje.

 

Kompensacija galima šioms prekėms: gimnastikos kamuoliaivolaigimnastikos sienelėsbalansinės lentos.

 

Su kompensuojamų prekių sąrašu susipažinti galite čia:

  1. Judėjimo TPP atmintinė
  2. Komunikacijos ir sensorikos TPP atmintinė.

 

Kas gali gauti techninės pagalbos priemonę?

Teisę gauti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi asmenys, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir:

  • kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • kuriems nustatytas dalyvumo lygis (iki 2023-12-31 - darbingumo lygis);
  • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
  • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar dalyvumo lygis jiems dar nenustatytas.

 

Daliai judėjimo techninės pagalbos priemonių kompensacijai gauti nebūtini gydytojų specialistų medicininiai išrašai. Tokias priemones Techninės pagalbos priemonių centras gali kompensuotiiškart, jei atitinkate kompensacijos gavimo kriterijus. 

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos - 1 BSI = 55 EUR

 

Daugiau informacijos rasite Techninės pagalbos priemonių centro (TPPC) puslapyje.